Analiza potrzeb IT i kompleksowe szkolenie

Aby system informatyczny był najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb, możemy przeprowadzić wnikliwą analizę potrzeb IT. Dzięki niej jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie, zarówno pod kątem funkcjonalnym, jak i finansowym.

Szkolenie z obsługi systemu jest integralną częścią wdrożenia. Każdorazowo planując wdrożenie wybranego rozwiązania, ustalamy program i zakres szkolenia, dopasowując go do Twoich indywidualnych potrzeb.