RODO w informatyce

Zmiany, które wprowadziło RODO mają na celu zmniejszenie ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przetwarzanych przez firmy/instytucje. Stąd też obowiązek takiego dostosowania systemu informatycznego lub sieci, aby zapobiec wyciekom tych danych.

Dla spełnienia wymagań RODO w informatyce, naszym Klientom proponujemy procedury mające na celu ochronę danych osobowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa sieci. Poniżej przedstawiamy wybrane aspekty, niezbędne do wdrożenia w działalności IT.

01.

Zasady konta użytkowników

W każdym systemie informatycznym, zasady kont użytkowników stanowią jeden z ważniejszych elementów bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

02.

Zasady komputera

Zgodność z RODO w informatyce, wymusza na administratorach komputerów osobistych lub serwerów konieczność spełnienia wymagań.

03.

Ochrona antywirusowa

Ochrona antywirusowa stanowi podstawę bezpieczeństwa każdego systemu operacyjnego. W tym zakresie administrator IT powinien wdrożyć procedury.

04.

Firewall / UTM / IDS / IPS

Systemy takie jak Firewall oraz Intrusion detection system / Intrusion prevention system to kluczowe elementy bezpieczeństwa sieci informatycznej. Ich wdrożenie powinno następować zawsze przy każdym projekcie infrastruktury teleinformatycznej. Administrator Systemu Informatycznego powinien wdrożyć procedury.

05.

Kopia zapasowa / backup danych

Zapasowe kopie informacji, oprogramowania i obrazów systemów, należy regularnie wykonywać i testować, zgodnie z ustaloną polityką kopii zapasowych. Administrator Systemu Informatycznego powinien spełniać wymagania w zakresie kopii bezpieczeństwa.

06.

Urządzenia mobilne

Wymagania RODO w zakresie urządzeń mobilnych dotyczą komputerów przenośnych (laptopów), pendrive’ów, telefonów lub innych zewnętrznych pamięci.

​​

07.

Urządzenia sieciowe

Urządzenia sieciowe takie jak switch’e, czy drukarki, również powinny być skonfigurowane w bezpieczny sposób, aby sieć informatyczna była w zgodności z RODO.

08.

Strony internetowe

Wymagania RODO dla stron internetowych również występują.

09.

Ochrona fizyczna

Wymagania RODO dotyczą również ochrony fizycznej sprzętu komputerowego.

10.

Oprogramowanie

Zgodnie z zapisami RODO systemy informatyczne, które będą wykorzystywane do przechowywania danych osobowych też muszą spełniać wymagania.